Systemy KD

Systemy KD są produktami wymagającymi inwidualnego podejścia do Klienta, aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję nie utrudniając, ani nie dezorganizując pracy ludzi w firmie. Wymaga to określenia przez Odbiorcę rzeczywistych potrzeb i wspólnie z projektantami wypracowania najlepszego rozwiązania.

IT Centrum oferuje pełne usługi wdrażania systemów Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy:

Projekt  i dokumentacja:
– analiza wymagań Klienta w odniesieniu do inwidualnych potrzeb,
– dobór optymalnych urządzeń i programów,
– projekt sieci oraz infrastruktury elektrycznej,
– dokumentacja projektowa,
– szkolenia użytkowników,

Budowa i konfiguracja systemu:
– instalacja okablowania i elementów systemu (zasilacze buforowe,  centrale , kontrolery)
– konfiguracja urządzeń  systemu: kontrolerów KD,
– integracja z innymi systemami,

Informatyczna Kontrola Dostępu (KD) staje się powszechnym sposobem ograniczania dostępu do budynków przedsiębiorstw i ich pomieszczeń biurowych.

Systemy KD zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowników, pozwalają na elastyczne przyznawanie pracownikom przywilejów dostępu oraz łatwe ich zmienianie bez konieczności zdawania, przekazywania i dorabiania kluczy.

Złożoność systemów może być duża i zależy od wielkości obiektu i sposobu integracji z systemami monitoringu oraz alarmowym. Podstawową składową systemu jest kontroler przejścia oraz elementy zamykające drzwi.

Kontrolery mogą pracować jako samodzielne urządzenia z rejestracją zdarzeń do pamięci lub bez rejestracji. Rejestracja zdarzeń pozwala na sprawdzenie ostatnich wejść w razie potrzeby. W rozbudowanych systemach pojawiają się centrale zarządzające kontrolerami i zbierające zdarzenia.

Kontrolerem może być zamek szyfrowy, czytnik kart zbliżeniowych lub czytnik linii papilarnych. 
Taka elastyczność pozwala na wdrożenie systemów bez dodatkowych kart lub wykorzystanie już istniejących identyfikatorów pracowników. Możliwa jest wiec integracja systemów i nie powielanie kart i identyfikatorów.  
Zastosowanie czytników biometrycznych  wyklucza możliwość zapomnienia kodu, kradzieży lub pożyczenia  karty zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i wygody.

Funkcjonalność:
– ograniczanie dostępu osób obcych lub nieupoważnionych  do wybranych pomieszczeń, obiektów bez utrudniania pracy pracownikom, 
– bezpieczeństwo pomieszczeń i dobytku, danych,
– dostarczanie informacji w razie kradzieży o osobach które ostano miały dostęp,