Audyt

Podstawą efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi jest wiedza o tym, jakie stacje robocze, serwery, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych jest audyt oprogramowania. Pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie – zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa, legalność oraz optymalizacja zasobów IT wymaga dzisiaj dużej wiedzy oraz doświadczenia. Posiadanie unikalnej i rzetelnej informacji stanowi jedno z najbardziej wartościowych aktywów organizacji i jest dziś kluczem do osiągnięcia sukcesu. Takich informacji dostarczyć może audyt informatyczny. 

Proces ten obejmuje następujące działania:

– stworzenie rejestru sprzętu
– opracowanie i analizę wyników
– przygotowanie raportu końcowego

W ramach naszej działalności audytorskiej zapewniamy: 
– poufność informacji w ramach zawartej umowy
– niezależność naszej firmy jako audytora zewnętrznego 
– wysoki poziom obsługi i wiedzy merytorycznej z zakresu licencjonowania
– duże doświadczenie praktyczne
– pełny zakres obsługi technicznej i szkoleniowej