Systemy RCP

Systemy KD i RCP są produktami wymagającymi inwidualnego podejścia do Klienta, aby jak najlepiej spełniały swoją funkcję nie utrudniając, ani nie dezorganizując pracy ludzi w firmie. Wymaga to określenia przez Odbiorcę rzeczywistych potrzeb i wspólnie z projektantami wypracowania najlepszego rozwiązania.

IT Centrum oferuje pełne usługi wdrażania systemów Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy:

Projekt  i dokumentacja:
– analiza wymagań Klienta w odniesieniu do inwidualnych potrzeb,
– dobór optymalnych urządzeń i programów,
– projekt sieci oraz infrastruktury elektrycznej,
– dokumentacja projektowa,
– szkolenia użytkowników,

Rozwinięciem  systemów KD są systemy Rejestracji Czasu Pracy  (RCP) oferują one pracodawcy kontrolę terminów rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz ułatwiają proces rozliczania i tworzenia raportów czasu pracy. Dzięki wdrożeniu systemu RCP zyskujemy dokładne informacje o rzeczywistym czasie pracy, co w średnich i dużych przedsiębiorstwach zapewnia namacalne korzyści.

System składa się z czytnika uniwersalnego lub czytników wejścia i wyjścia, podłączonych do  programu zbierających zdarzenia z urządzeń systemu.  Dodatkowo system może być połączony z innymi systemami, np.: system KD może uruchamiać kamery monitoringu.

Budowa i konfiguracja systemu:
– instalacja okablowania i elementów systemu (zasilacze buforowe,  centrale , kontrolery)
– konfiguracja urządzeń  systemu: kontrolerów KD i terminali RCP,
– konfiguracja programów RCP zbierających dane z systemu,
– integracja z innymi systemami,

 Funkcjonalność systemu:
– sprawdzanie obecności pracowników, 
– sprawdzanie godzin rozpoczęcia, zakończenie pracy,
– możliwość kontrolowanie rodzaju wyjść pracowników:
* wejście, wyjście służbowe,
* wejście, wyjście prywatne,
– obliczanie rzeczywistego oraz czasu pracy,
– tworzenie raportów obecności i czasu pracy,
– eksport danych do programów rozliczania czasu pracy,