Audyt oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania polega na  analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowaniu i uzupełnieniu brakujących licencji oraz wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Celem przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania jest uporządkowanie zasobów, tak aby osoba odpowiedzialna za oprogramowanie w firmie miała pewność, że ilość programów odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu oraz że programy są wykorzystywane przez użytkowników zgodnie z warunkami licencji i obowiązującymi przepisami prawa.

Proces ten obejmuje następujące działania:

– inwentaryzację posiadanej dokumentacji licencyjnej
– inwentaryzację zainstalowanych programów
– stworzenie rejestru oprogramowania
– opracowanie i analizę wyników
– wdrożenie procedur zarządzania oprogramowaniem
– przygotowanie raportu końcowego

Przeprowadzenie audytu legalności ma na celu:
– uporządkowanie dokumentacji licencyjnej
– zapewnienie bezpieczeństwa
– optymalizację wykorzystania sprzętu

W ramach naszej działalności audytorskiej zapewniamy: 
– poufność informacji w ramach zawartej umowy
– niezależność naszej firmy jako audytora zewnętrznego 
– wysoki poziom obsługi i wiedzy merytorycznej z zakresu licencjonowania
– duże doświadczenie praktyczne