e-PFRON

System e-PFRON został stworzony w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym przygotowania i składania deklaracji i informacji PFRON drogą elektroniczną. Z punktu widzenia użytkownika system składa się z dwóch części:

– Aplikacji e-PFRON OffLine
– Aplikacji internetowej e-PFRON OnLine

Aplikacja e-PFRON OffLine jest samodzielnym programem pozwalającym na przygotowanie i podpisanie dokumentów. Pracuje w środowisku Windows 7, 8, 8.1, 10.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że płyty CD, zawierające oprogramowanie e-PFRON OffLine, służące do przekazywania dokumentów w formie elektronicznej (deklaracji wpłat i informacji) poprzez teletransmisje danych dostarczane są bezpłatnie. Otrzymać je można z Biura PFRON w Warszawie lub z Oddziałów Funduszu.

Aplikacja e-PFRON OnLine pozwala ona na przesyłanie wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną do PFRON. Udostępnia również raporty oraz pozwala na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od PFRON (bez konieczności zakładania konta e-mail). Przy pomocy e-PFRON OnLine możliwe jest także zarządzanie kontami użytkowników danej firmy przez administratora pracodawcy.

Więcej informacji: www.e-pfron.pl